Staff Finder ApS kan tilbyde at udarbejde en DiSC profilanalyse i forbindelse med:

 • Rekruttering af nye medarbejdere eller ved intern rekruttering
 • Personlig- og ledelsesmæssig udvikling/coaching
 • Medarbejder- og udviklingssamtaler
 • Karriereudvikling
 • Konfliktløsning

Staff Finder samarbejder med Inscape Publishing Inc. – en af verdens største udviklere af undervisningsmateriale – der i Danmark er repræsenteret via Everything DiSC.

Produktet DiSC Person Profilen giver dig en god og pålidelig profil af din medarbejder/kandidat, og vi sørger naturligvis for, at alle involverede parter får en fortrolig og professionel tilbagemelding.

DiSC Profilanalyse vist grafist

DiSC Personprofilen kort

DiSC Personprofilen klarlægger personlige adfærdsmønstre. DiSC Personprofilen beskriver styrker og svagheder ved vores adfærd i forhold til andre, og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den giver råd til, hvilke omgivelser vi har brug for, og hvilken adfærd vi med fordel kan udvikle.

Udbytte:

For Virksomheden

 • Større indsigt i kandidater og medarbejderes adfærdsmønstre og motivationsfaktorer  Bedre udnyttelse af organisationens ressourcer
 • Et fælles sprog
 • Forbedret kommunikation

For den, der udfylder profilen

 • Indsigt i egne og andres adfærdsmønstre
 • Øget bevidsthed om egne og andres motivationsfaktorer
 • En egen vurdering af stærke og svage sider hos sig selv
 • Øget forståelse for andre mennesker
 • Forbedret kommunikation med andre mennesker

DiSC profilanalyse i forbindelse med en rekruttering

En DiSC profilanalyse er et rigtig godt supplement i forbindelse med en grundig rekrutteringsproces og hjælper til med, at bekræfte det indtryk, I allerede selv har gjort jer af kandidaten, eller belyse uafklarede tvivlsspørgsmål og komme dybere ned i f.eks. anden samtaler med finalekandidater.

Du får en resultatrapport der blandt andet beskriver

 • Strategier til at skabe et positivt forhold til personen
 • Personens relation til omgivelserne
 • Strategier til at lede denne person
 • Personens lederstil
 • Hvordan leder du denne person i et salgsmiljø
 • Personens salgsstil

Prisen pr. personprofilanalyse inkl. rapporter og personlig tilbagemelding + moms kr. 5.000,-